Meer begaafde leerlingen

Wanneer een leerling I scores haalt op de citotoetsen is dat een signaal dat het kind de lesstof wellicht te makkelijk vindt. Voor deze leerling wordt altijd gekeken naar wat een passend aanbod kan zijn. Bij een passend aanbod kunt u denken aan compacten, verrijkings- en verdiepingsopdrachten en eventueel de mogelijkheid tot versnellen (heel jaar of op vakgebied).
Alle leerlingen worden jaarlijks een aantal keer met de intern begeleider besproken en wordt het aanbod afgestemd. Leerlingen die vermoedelijk onderpresteren worden hier ook in meegenomen. 
Uiteraard gaat alles in nauw overleg met de ouders van de leerling(en). Dit overleg vindt in eerste instantie tussen ouders en leerkracht plaats. Mochten er zorgen zijn over of het aanbod passend genoeg is, kan dit altijd kenbaar gemaakt worden bij de leerkracht en/of de intern begeleider. Samen kunnen we dan kijken of we het aanbod meer passend kunnen maken. 

Actueel