Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling 

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig en niet altijd zichtbaar probleem. In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 200 000 volwassenen en 119 000 kinderen slachtoffer. Om te zorgen voor veiligheid en de juiste hulp is het belangrijk dat signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling goed in beeld zijn bij mensen die hier in hun werk zicht op hebben. 

Bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling maken wij (Basisschool Spr@nkel) gebruik van het afwegingskader om te bepalen of wij melding doen bij Veilig Thuis. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing. Aan de hand van 5/6 stappen bepalen wij of we een melding doen bij Veilig Thuis of dat er voldoende hulp kan worden ingezet. Door het gebruik van het afwegingskader komen signalen en vermoedens van ernstig huiselijk geweld of kindermishandeling eerder en vaker in beeld bij Veilig Thuis.  

Als er een vermoeden is van acute of structurele onveiligheid is melden bij Veilig Thuis nodig, omdat Veilig Thuis informatie uit verschillende meldingen kan combineren en kan zo de veiligheidssituatie beter in te schatten en kan daar dan ook gelijk naar handelen. Kijk hier voor onze meldcode.

 

Actueel