Wanneer een leerkracht ziek is streven we er naar bekende en vertrouwde invallers te regelen. Helaas is dit in drukke tijden of bij een griepgolf niet altijd mogelijk. Binnen ons bestuur hebben wij afspraken hoe hiermee om te gaan.  Hieronder staat hoe wij dit schooljaar handelen bij geen inval.

Stappenplan geen inval obs Spr@nkel 2022-2023

Complete protocol voor ziekte en vervanging kijk hier.

 

Als er niemand beschikbaar is handelen wij de eerste dag op de volgende wijze: 

Maandag: 

Juf Anne/ Meester Rik nemen de klas over.   Anders: 

Groep 1/2:  De leerkracht van groep 7/8 neemt de groep over en de kinderen worden verdeeld. Juf Anne helpt bij de organisatie hiervan. 

Groep 3/4: De groep wordt verdeeld over de andere groepen. Juf Anne helpt bij de organisatie hiervan. 

Groep 5/6: De groep wordt verdeeld over de andere groepen.  Juf Anne helpt  bij de organisatie hiervan. 

Groep 7/8: De groep wordt verdeeld over de andere groepen. Juf Anne helpt bij de organisatie hiervan.
 

Dinsdag: 

Juf Mirella neemt de klas over, anders kunnen meester Rik, Juf Anne, meester Peter en/of juf Judith hier een rol in spelen.   Anders: 

Groep 1/2:  De leerkracht van groep 7/8 neemt de groep over en de kinderen worden verdeeld. Juf Anne helpt bij de organisatie hiervan. 

Groep 3/4: De groep wordt verdeeld over de andere groepen. Juf Anne helpt bij de organisatie hiervan.

Groep 5/6: De groep wordt verdeeld over de andere groepen.  Juf Anne helpt bij de organisatie hiervan. 

Groep 7/8: De groep wordt verdeeld over de andere groepen. Juf Anne helpt bij de organisatie hiervan. 

 

Woensdag: 

Meester Rik of juf Diana nemen de klas over. Anders:

Groep 1/2:  De leerkracht van groep 7/8 neemt de groep over en de kinderen worden verdeeld. Juf Diana helpt bij de organisatie hiervan. 

Groep 3/4: De groep wordt verdeeld over de andere groepen. Juf Diana helpt bij de organisatie hiervan. 

Groep 5/6: De groep wordt verdeeld over de andere groepen.  Juf Diana helpt bij de organisatie hiervan. 

Groep 7/8: De groep wordt verdeeld over de andere groepen. Juf Diana helpt bij de organisatie hiervan. 

Donderdag: 

Als Meester RIk, Juf Diana, Meester Peter ,en/of juf Judith  aanwezig zijn nemen zij de klas over. Anders: 

Groep 1/2:  De leerkracht van groep 7/8 neemt de groep over en de kinderen worden verdeeld. Juf Diana helpt bij de organisatie hiervan. 

Groep 3/4: De groep wordt verdeeld over de andere groepen. Juf Diana helpt bij de organisatie hiervan. 

Groep 5/6: De groep wordt verdeeld over de andere groepen.  Juf Diana helpt bij de organisatie hiervan. 

Groep 7/8: De groep wordt verdeeld over de andere groepen. Juf Diana helpt bij de organisatie hiervan. 

Vrijdag 

Als meester Rik, Juf Diana en/ of Meester Peter aanwezig zijn nemen zij de klas over. Anders: 

Groep 1/2:  De leerkracht van groep 7/8 neemt de groep over en de kinderen worden verdeeld. Juf Diana helpt bij de organisatie hiervan. 

Groep 3/4: De groep wordt verdeeld over de andere groepen. Juf Diana helpt bij de organisatie hiervan. 

Groep 5/6: De groep wordt verdeeld over de andere groepen.  Juf Diana helpt bij de organisatie hiervan. 

Groep 7/8: De groep wordt verdeeld over de andere groepen. Juf Diana helpt bij de organisatie hiervan. 

 

Hierna wordt het protocol voor het naar huis sturen van de groep(en) gevolgd. 

Actueel